EKO Bydgoszcz

profesjonalnie i rzetelnie
Szybka wycena

Zmiany w Ustawie o odpadach

Proponowane zmiany w Ustawie o odpadach.         W związku z pogłębiającym się problem pożarów składowisk odpadów a także licznymi przypadkami porzucenia odpadów oraz rozmycia się odpowiedzialności prawnej za magazynowanie i zbieranie opadów, Rząd w trybie pilnym przygotował projekt nowelizacji Ustawy z dnia 14 grudnia 2012r., o odpadach (Dz.U. 2018 poz. 992). W dniu 27 czerwca 2018r. odbyło się pierwsze czytanie w/w projektów. Ustawodawca chcąc zapobiec licznym...

Czytaj więcej..

Słów kilka o inwentaryzacji przyrodniczej

Rozpoznanie w terenie, inwentaryzacja przyrodnicza oraz waloryzacja przyrodnicza w dokumentacji środowiskowej               Inwentaryzacja przyrodnicza jest obligatoryjnym elementem raportu oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i bez takowego fragmentu dokument ten nie będzie spełniał rygorów ustawowych, uniemożliwiając jednocześnie organowi wydanie pozytywnej decyzji środowiskowej. W większości przypadków właściwy miejscowo RDOŚ, nakładając obowiązek sporządzenia raportu, jednocześnie wskazuje na zakres inwentaryzacji przyrodniczej dla danego przedsięwzięcia, dzięki czemu jesteśmy w stanie określić czas sporządzania, ilość i...

Czytaj więcej..

Obowiązek i zakres wariantowania przedsięwzięcia

  Obowiązek i zakres wariantowania przedsięwzięcia w raporcie oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i karcie informacyjnej przedsięwzięcia       Wariantowanie przedsięwzięcia wskazane przez Ustawodawcę w ustawie z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. 2017 poz. 1405) ma umożliwić Inwestorowi oraz Organowi szerszy wybór opcji przy realizacji konkretnego przedsięwzięcia i dlatego też rzetelne opisanie...

Czytaj więcej..

Lokalizacja inwestycji, miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego a odmowa wydania decyzji środowiskowej.

     Jak już wspomnieliśmy w naszym ostatnim artykule (Wycena, termin i obowiązek sporządzenia KIP), przed sporządzeniem wyceny opracowania dokumentacji środowiskowej (Kip i Raport ooś) staramy się od każdego naszego kontrahenta uzyskać dane dotyczące min. usytuowania przedsięwzięcia oraz informacji o obowiązującym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. Po otrzymaniu takich informacji możemy przeprowadzić szybki wstępny audyt możliwości realizacji przedsięwzięcia we wskazanym miejscu.      Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego (mpzp) jest aktem prawa miejscowego...

Czytaj więcej..

Wycena, termin i obowiązek sporządzenia KIP

Informacje niezbędne do wyceny, terminu opracowania i samego obowiązku sporządzenia  Karty informacyjnej przedsięwzięcia a odmowa określenia środowiskowych uwarunkowań realizacji przedsięwzięcia Inwestora Wielu naszych klientów pyta Nas dlaczego nie potrafimy od razu – telefonicznie udzielić informacji na temat:  obowiązku sporządzenia, terminu realizacji i wyceny  karty informacyjnej danego przedsięwzięcia. W związku z faktem, że bardzo trudno w kilku minutowej rozmowie wyjaśnić wszystkie aspekty i zawiłości przygotowania rzetelnej oferty dla Inwestora ,...

Czytaj więcej..

Formularz kontaktowy